«GİZLİ BAKI» ƏSƏRİNDƏ DİL VƏ SƏNƏTKARLIQ MƏSƏLƏLƏRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Müəllif: Q.Süleymanova

Açar sözlər: Gizli Bakı, M.S.Ordubadi, tənqid, ədəbi proses, ədəbiyyat tarixi
Key words: Hidden Baku, M.S.Ordubady, criticism, literary process, history of literature
Ключевые слова: Скрытый Баку, М.С.Ордубади, критика, литературный процесс, история литературы.

Məmməd Səid Ordubadinin bütün fəaliyyəti və yaradıcılığı içərisində yazdığı tarixi romanlar silsiləsi daha üstün yer tutur. Tarixi romanının yaradıcısı bir-birinin ardınca «Gizli Bakı», «Dumanlı Təbriz», «Döyüşən şəhər», «Dünya dəyişir», «Qılınc və qələm» əsərlərini yazdı. Bu romanlar Azərbaycanın inqilabi hərəkat tarixini əks etdirirdi. Həmin romanlar öz ardıcıllığına və ideya-məzmun birliyinə görə silsilə təşkil edir. Bakı fəhlələrinin həyat və mübarizəsi bu romanlardan olan «Gizli Bakı»nın əsas ideya istiqamətidir.
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]