DİVAN ƏDƏBİYYATI ŞAİRLƏRİNİN NAMİQ KAMAL YARADICILIĞINA TƏSİRİ

Müəllif: X.M.Mecidova

Açar sözlər: Divan ədəbiyyatı, seir dili, leksika, dil vahidləri
Key words: Classic literature, language of poet`s, lecture, unit`s of language
Kлючевые слова: Kлассическая литература, язык поэзии, лексиka, языковые единицы

Türk şeiri XIX əsrin ortalarına gəlincəyə qədər mənbəsini Şərqdə tapan və böyük ölçüdə dinin bəslədiyi bir mədəniyyət dünyası ilə yoğrulmuş, XIV əsrdən başlayaraq da Divan şeiri deyilən köklü bir şeir adəti içində klassik olaraq əsrlər boyu səltənətlərini sürdürmüşlər.
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]