BƏDİİ SİMVOLİZMİN HƏDDİ VƏ HÜDUDSUZLUĞU (Anarın “Gözmuncuğu” povesti fonunda)

Müəllif: A.N.Əliyeva

Açar sözlər: Anar, Gözmuncuğu, metafora,bədii simvolizm, yuxu, ölüm
Key words: Anar, chorm, Gozmuncugu, literary symbolism, dream, death
Ключевые слова: Анар, Гезмунджугу, метафора, сон, смерть

―Sənət bizə ona görə verilib ki, həqiqət bizi öldürməsin" - Fridrix Nitsşe
Doğrudanmı həqiqət insanı öldürə bilər?... Zaman keçdikcə insan daşlaşmış ruhun təsirilə ətrafı görməməyə başlayır. Buna baxmayaraq, düşünən beyinlər, aydın fikirlər, görən gözlər tərəfindən açıq olduğu halda pərdə arxasındakı gerçəklik hər kəsə bəşəriyyətə göstərilməyə çalışılır. Ancaq elə göstərilməlidir ki, bu həqiqət insanları öldürməsin. Bu məqamda intellektual təfəkkürün dadına ədəbiyyatda metaforizm, simvolizm çatır. Bu obrazlılıq ta qədimdən ədəbiyyatda öz köklərini salmışdır. Əsrlər keçsə də hər dönəmdə ədəbiyyat həqiqəti çatdırmaq üçün köməkçi obrazlara əl atmışdır ki, bunlar kimi zaman təpəgözlər, əjdahalar, uçan xalçalar, kimi zaman ağ qoçlar, qara qoçlar, gözmuncuğular olmuşdur.
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]