TÜRKİYƏNİN ORTA ASİYA SİYASƏTİ

Müəllif: G.S.Mirzəyeva
Açar sözlər: Türkiyə, Orta Asiya, əməkdaşlıq, xarici siyasət və s.
Key words: Turkey, Central Asia, cooperation, foreign policy, etc.
Ключевые слова: Турция, Центральная Азия, сотрудничество, внешняя политика и др.

Orta Asiya zəngin geosiyasi vəziyyətə, enerji, mədən qaynaqlarına, strateji xammadə qaynaqlarına sahib olub və Qərb ilə Şərqi birləşdirəcək infrastruktur potensialını əlində saxlamışdır. Bu səbəblə başda böyük dövlətlər olmaqla, regional dövlətlər arasında da cazibədar hala gəlmişdir. [1, səh 96]
Soyuq Müharibənin bitməsilə Orta Asiya dövlətləri müstəqilliklərini qazanmış, lakin, bu proses bərabərində geosiyasi bir boşluq gətirmiş. Bölgənin yenidən qurulmasında yer alan aktorlar gələcək mərhələdə bölgə üzərində təsirini davam etdirmişlər. Bu yöndə, Orta Asiya bölgəsi Türkiyə daxil olmaq üzərə ABŞ-ın, Rusiyanın, və bir çox Qərb ölkələrin çıxar əldə etmə mərkəzinə çevrilmişdir.

 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]