MÜƏLLİF ÜÇÜN QAYDALAR

“ELMİ İŞ”
humanitar elmlər üzrə aylıq beynəxalq elmi jurnal
(Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində Dövlət qeydiyyatından keçmişdir)Məqalələrin texniki tərtibatına dair tələblər:
1. Həcmi 5-15 səh.


2. Microsoft Word mətn redaktorunda A4 formatda, hər tərəfdən 2 sm olmaqla Times New Roman şrifti ilə 14 pt ölçüdə, 1,5 sətirarası intervalla, 1 sm abzasla yığılmalıdır.


3. Məqalənin adı – ortadan, böyük hərflə, qalın şriftlə
Müəllif(lər)in soyadı, adı, atasının adı – sağdan, qalın şriftlə
Müəllif(lər)in iş yeri, şəhər və ölkə - sağdan, kursivlə
Açar sözlər – kursivlə (“açar sözlər” söz birləşməsi – qalın, kursivlə)
“Giriş” və digər alt başlıqlar, o cümlədən “Ədəbiyyat siyahısı” və “Xülasə” sözləri – ortadan qalın şriftlə


4. Ədəbiyyat siyahısı məqalədə istinad ardıcıllığına uyğun olaraq sıra nömrəsiylə


5. Məqalənin hazırlandığı dildən fərqli digər iki dildə məqalənin adı, müəllifin soy adı və atasının adı, açar sözlər və xülasə (7-8 cümlədən ibarət). Xülasədə mütləq məqalənin adı veriməlidir.


6. Cədvəl və şəkillər nömrələnir və bilavasitə mətndə yerləşdirilir


7. Məqalənin məzmununa görə məsuliyyəti müəllif daşıyır


8. Redaksiya məqalənin əsas məzmununa xələl gətirmədən redaktə dəyişiklikləri və ixtisarları etmək hüququnu özündə saxlayır


9. Məqalə tələblərə cavab vermədiyi halda çap olunmur və müəllifə qaytarılmır


10. Məqalə həm kağız, həm də elektron formada redaksiyaya təqdim olunmalıdır


11. Redaksiya ünvanı: Bakı ş., Mətbuat pros., 529-cu məh.

скачать dle 11.3
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]